Utvidet leie er et valgfritt tilbud for deg som ønsker turer på mer enn 45 minutter.

  • Med utvidet leie kan du ha sykkelen i 6 timer og 45 minutter.
  • Du blir varslet før utvidet leie starter.
  • Etter de inkluderte 45 minuttene, koster det 5 kr per påbegynte kvarter. Dvs. at maksimal tid du kan ha en sykkel er 6 timer og 45 minutter, med maksimal pris på 120 kr.

Relevante artikler: 

Did this answer your question?