Utvidet leie blir aktivert automatisk når leien din går over 45 minutter.

  • Med utvidet leie kan du ha sykkelen i opptil 6 timer og 45 minutter totalt per tur.

  • Du blir varslet før utvidet leie starter.

  • Etter de inkluderte 45 minuttene, koster det 5 kr per påbegynte kvarter.
    Det vil si at du kan ha en sykkel i 6 timer og 45 minutter, med maksimal pris på 120 kr.

Relevante artikler: 

Did this answer your question?