Betaling
Legg inn et betalingskort under profilen din på nettsiden.

  • Kortet du har lagt inn på profilen din vil bli trukket med beløpet for turen
  • Kvitteringer for betalingene finner du på profilen din
  • Her kan du også fjerne, eller endre ditt betalingskort
  • Fjerner du du kortinformasjonen, blir utvidet leie skrudd av

Når du har skrudd på utvidet leie, vil turen din automatisk gå over til utvidet leie etter de inkluderte 45 minuttene.

  • Du får SMS med påminnelse ca. 5 minutter før utvidet leie starter.
  • Etter at turen er avsluttet vil du få en SMS med beløpet kortet ditt vil bli trukket med.

Relaterte artikler: 

Did this answer your question?