Du har mulighet til å pause turen underveis, hvis du for eksempel skal en kjapp tur innom butikken på veien! Sånn går du fram for å pause en tur:

Når du er på tur vil knappen "Pause turen" vises i appen:

Trykk på pause-knappen, og du får opp dette:

Vent til lyset foran blinker blått og dra så låsepinnen på sykkelen ned. (Pass på at låsen ikke treffer eikene i hjulet, da vil du ikke få dyttet låsepinnen ned.) Når lyset foran på sykkelen lyser grønt er alt i orden. 


Sykkelen står nå låst trygt frem til du åpner den igjen. Det gjøres ved å trykke på lås opp-knappen i appen:

Låsepinnen vil da gå opp av seg selv.

NB:

Leietiden går selv om sykkelen er pauset.

Sykkelen lager en alarmlyd om noen forsøker å flytte sykkelen når den er låst.
Denne slutter så fort sykkelen slutter å bevege seg.

Husk å aldri forlate en sykkel ulåst. Kontakt oss så fort som mulig på chat eller telefon om du opplever at ting ikke funker, så hjelper vi deg.

God tur!

Did this answer your question?