Du kan ha en sykkel i 45 minutter per tur. Om du vil bruke den lenger vil du bli belastet i henhold til overtidsbruk. 

Om du har et kort knyttet til konto kan du leie sykkelen i totalt 6 timer og 45 minutter, mot 5 kr per kvarter etter de inkluderte 45 minuttene har gått. 

Did this answer your question?